Stichting Colored Qollective

Colored Qollective is een organisatie vóór en dóór LHBTQIA+ personen van kleur. We zetten ons op verschillende manieren in voor de positie en veiligheid van deze groep:

Maandelijkse groepsbijeenkomsten

We organiseren maandelijks bijeenkomsten voor onze doelgroep. Dit kan variëren van gezellige hang-outs tot inhoudelijke discussie bijeenkomsten

Dienstverleningsgesprekken

Heb je een luisterend oor nodig? Je kunt bij ons gesprekken hebben met een dienstverlener die zelf ook tot de doelgroep behoort.

Advocacy

Door het organiseren van symposia en workshops, mee te praten over (gemeentelijk) beleid, en ons te mengen in het publieke debat, komen we op voor de positie van LHBTQIA+ personen van kleur.

Ga naar de website