Over ons

Werkwijze

De Utrechtste adviescommissie LHBTIQ+ bestaat uit vertegenwoordigers van meer dan tien grote LHBTIQ+ organisaties die actief zijn in en rond de stad Utrecht. De adviescommissie is een netwerkorganisatie. De gemeente Utrecht heeft via de commissie een directe verbinding met de grote LHBTIQ+-gemeenschap in de stad. De adviescommissie ondersteunt actief het gemeentelijke LHBTIQ+-beleid met als doel de sociale acceptatie van minderheden op het gebied van genderidentiteit en seksuele oriëntatie te vergroten. Daarnaast wil zij vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld richting LHBTIQ+’s aanpakken, zodat alle LHBTIQ+’s zich veilig voelen in Utrecht. De adviescommissie is betrokken bij de Regenboogagenda: een actieplan om de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie te vergroten van LHBTIQ+'s in Utrecht. De commissie ziet toe op de uitvoering van de Regenboogagenda en voorziet de gemeente Utrecht daarnaast in gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van LHBTIQ+-beleid.

Meer informatie
Over ons

Aangesloten organisaties